Дундад улсын монгол хэлний мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн үйлчилгээний тавцан хэвлэллийн эрхтэй.

Өвөр монголын Дэлхий мэдээ занги мэргэжилийн хязгарт компаны мэргэжил хангаав.